E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 17 Септември 2015 12:09

В клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“ няма листа на чакащите

-Д-р Радев, напоследък все по-често се говори за листа на чакащите пациенти с онкологични заболявания. Има ли такъв проблем в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“?

-Листа на чакащите в буквалния смисъл няма. След първия преглед всеки пациент трябва да подготви определени изследвания в извънклинични условия. Това отнема около 3-4 дни. Изследванията са необходими за преценка на възможностите на пациента да понесе лъчелечението. Ако резултатите покажат, че той може да приеме подобна терапия, лечението му започва веднага.

-Какви туморни локализации можете да обслужвате?

-Всички, които подлежат на лъчелечение. Не се отказват никакви локализации, освен ако предварителните изследвания не сочат, че подобно лечение би било противопоказно за пациента. Но по-важно в случая е какъв ще е ефектът от терапията. А той е такъв, какъвто позволява лечението с линеен ускорител. Може да се повиши многократно, ако се прилага лечение с кибернож. Но и тук трябва да направим едно уточнение - не при всички пациенти киберножът е приложим.

-Колко време след приключване на лечението пациентите усещат този ефект?

-Другите методи на лечение водят до субективно усещане за подобрение веднага. При лъче- и химиотерапията, обаче, като усещане ефектът се проявява 20-30 дни след приключване на лечението. Самата терапия води до разпад на туморна маса, а оттам и до оток в областта. Това понякога налага прекъсване на лечението, което от своя страна води до удължаване на терапията като цяло.

 

-Министърът на здравеопазването каза, че предстои доставка на нова апаратура в отделенията по лъчетерапия в цялата страна, по-специално на линейни ускорители. До каква степен това би облекчило работата Ви и би помогнало на пациентите?

-На този етап в страната има достатъчно линейни ускорители, за да бъде осигурено лечение на всички пациенти. УМБАЛ „Свети Георги“ разполага с два. Смятам, че увеличаването на броя на линейни ускорители е излишно, въпросът е остарялата апаратура да се подмени с нова. По този начин периодът за лечение ще се съкрати на около една до две седмици. В момента лъчетерапията е с продължителност от около 45 дни до 2 месеца с необходимите паузи, като времето зависи от поносимостта на всеки пациент към облъчването.

-Във Вашата клиника се очаква доставка и на кибер нож – ясно ли е вече от кога пациентите ще могат да се лекуват и с него?

 

-Не мога да посоча конкретна дата, но правим всичко възможно да се случи възможно най-скоро. Веднага след доставката на киберножа и подготовката на персонала, ще започнем работата с него.

-Пациентите ще трябва ли да плащат за тези процедури?

-Категорично не! НЗОК поема изцяло лечението. Единствено при локализациите глава и шия са нужни имобилизационни средства – това са консумативи за обездвижване, които пациентите заплащат сами. Всичко останало е включено в съответните клинични пътеки. Разбира се, това се отнася за здравно-осигурените пациенти.

-Наблюдават ли се някакви тенденции при онкологичните заболявания по отношение на тяхната честота и локализация?

-Като клинични наблюдения не мога да кажа, че има определена тенденция. Може би единственото, което прави впечатление е, че има подмладяване на болните от рак на простатата. При онкологичните заболявания се наблюдава и така нар. „вълнообразна периодичност“, но броят на болните е приблизително постоянна величина.

 

Убеден съм, че основният фактор за намаляване на този вид заболявания е профилактиката. И тъй като тя е на доста ниско ниво, България се нарежда в челните места по брой на онкологичните заболявания в Европа. Лечението у нас е на много добро ниво, но липсата на профилактика и условията на живот повишават смъртността.