E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Вторник, 25 Август 2015 11:53

Проф. Грудева: УМБАЛ Св. Георги отговаря на всички условия за комплексно лечение на онкологични пациенти

Проф. д-р Жанет Грудева-Попова Проф. д-р Жанет Грудева-Попова

Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм, Заместник Директор по Диагностично-Лечебна Дейност; Началник Клиника по Медицинска Онкология УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив

 

Проф. Грудева, отговаря ли УМБАЛ "Свети Георги" на условията за комплексно лечение на онкоболни, за което говори министър Москов?

-Разбира се. УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив е класически модел на лечебно заведение, което може да осигури комплексност на медицинската услуга, включително и в областта на онкологията. И към момента не малка част от болниците в Южен Централен Район функционират на база допълнителни договори с УМБАЛ за извършване на диагностична и лечебна консултативна дейност в различни медицински специалности.  Зачестяването на онкологичните заболявания за повечето от локализациите е епидемиологично доказан факт, който изисква и съответната готовност на здравеопазната система. 

-Могат ли всички необходими изследвания за диагностика в онкологията да бъдат направени на едно място в УМБАЛ „Св. Георги“?

-Категорично, да! Съвременният диагностичен процес в онкологията е изключително важен и за ефективността на последващото лечение. Ето защо е необходимо да бъде реализиран комплексно и с модерни средства. УМБАЛ „Св. Георги“ разполага с тези диагностични възможности: неинвазивни и инвазивни методи, вкл. бронхоскопия, фиброгастро-, и колоноскопия, лапароскопска апаратура; съвременни образни  методи – последно поколение компютърен томограф, ядрено-магнитен резонанс, мамограф (в това число и за онкологичен скрининг на пациентки със силиконови импланти). Звеното за нуклеарно-медицинска диагностика, в което се извършват високо специализирани изследвания като костна сцинтиграфия, проследяване след йодтерапия и др., е единствено за трите области – Пловдив, Смолян и Пазарджик. Отделението по клинична патология е с традиции в диагностиката на онкологични заболявания и разполага с опитни специалисти, което в съчетание с модерните имуно-хистохимични методи, е предпоставка за качествена хистологична диагностика. 

В аспекта на комплексност на медицинската дейност в областта на онкологията УМБАЛ „Св. Георги“ предлага възможност и за безплатни молекулярно-генетични изследвания – например EGFR и KRAS мутационен статус.

-Кои са най-ефективните изследвания и терапии?

-Диагностичният процес е комплексен и в зависимост от вида на тумора се избира най-подходящият диагностичен панел. Възможностите на УМБАЛ „Св. Георги“ в този аспект, както вече посочих, са съвременни и комплексни. Лечебният процес също изисква екипен подход - съчетание на методите на съвременна хирургична дейност, модерно лъчелечение и конвенционална химиотерапия, вкл. с възможност за пациент-базирана таргетна терапия. УМБАЛ „Св. Георги“ отново може да предостави комплексност за съвременна онкологична терапия - във всички посочени направления и в клинични звена с трето ниво на компетентност. Разполагаме с квалифицирани специалисти в тяснопрофилни хирургични клиники; уникален за страната интегрален център за хирургично лечение на трудните тумори на глава и шия;  мощен лъчетерапевтичен център с 2 линейни ускорители с опитен екип и предстоящ пуск на кибернож. 

Клиниката по медицинска онкология осигурява третата терапевтична възможност за комплексност на лечението – химиотерапия и таргетна терапия за пациенти със солидни тумори и онкохематологични заболявания. Клиниката разполага с високо професионален екип от медицински онколози и клинични хематолози. Предоставя и уникалната за Южна България възможност за лечение на пациенти със съчетание на две или повече различни злокачествени заболявания, например лимфом и солиден тумор. 

Клиниката е единственото онкологично звено в Южна България с трето ниво на компетентност и клинична база за обучение на специализанти по медицинска онкология.

-Налага ли се пациенти да чакат преди започване на лечение в Клиниката по медицинска онкология?

-Пациентите с индикации за химиолечение и /или таргетна терапия след решение на Онкологичния комитет могат да бъдат хоспитализирани веднага за провеждането му. Таргетната, или т.н. персонализирана, терапия предоставя нови съвременни възможности в онкологията. Медикаментите от тази група са с по-различен от цитостатиците и високо специфичен механизъм на действие. Притежават по-ниска токсичност, имат много добра селективност и ефективност. Молекулярно-генетичното изследване, което УМБАЛ „Св. Георги“ предоставя безплатно на пациентите, осигурява важна информация за избора на точния терапевтичен режим. Клиниката може да осигури пълния терапевтичен цикъл на всеки пациент, както и последващата му диспансеризация.

-Как и къде се осъществява диспансеризацията на онкологичните пациенти?

-Диспансеризацията, включително и на тези пациенти, е обект на Наредба №39, в която се регламентира, че „диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове (КОЦ)“.  Все още обаче неправилно се смята, че диспансеризацията може да се осъществява единствено в КОЦ.В УМБАЛ „Св. Георги“ може и понастоящем се осъществява диспансеризация на пациенти със солидни тумори и онкохематологични заболявания.

-Каква част от лечението си трябва да заплатят пациентите?

-Цитостатичното лечение и таргетната терапия при онкологично болните има 100% реимбурсация от НЗОК, тоест, поема се напълно.  Висок е и процента на реимбурсация (вкл. до 100% в зависимост от вида на медикамента) при хормоналните препарати за амбулаторно лечение на пациенти с карцином на простатата 

 

 

Последно променена в Вторник, 25 Август 2015 13:13