E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Понеделник, 28 Май 2018 12:59

Бойко Борисов откри 2 супер клиники в УМБАЛ Св. Георги /Видео+снимки/

Министър-председателят Бойко Борисов посети днес УМБАЛ Свети Георги където откри обновените клиники по анестезиология и активно лечение и по нервни болести. Само в КАИЛ са вложени 3 милиона лева, от които 2 милиона и 200 хиляди са капиталова субсидия от Министерството на здравеопазването. Останалите пари са от собствени приходи на лечебното заведение. Щом те са доволни значи пациентите трябва да са доволни, заяви Бойко Борисов. Той припомни, че преди 10 г. за здравеопазване са отпускаха 1 милиард лева, а сега 4 милиарда и 700 милиона. „В нашето управление поне 15– 20 милиарда повече са вкарани в здравеопазването. Купуваме най-добрата техника. Докторите ни добри, парите ни добри, които даваме, апаратурата най-добра и накрая – пациентът да каже, че не е доволен, е, това не го разбирам., допълни Борисов.
 
 
Общата стойност на направените инвестиции е почти 7 млн. лева, от които 3,75 млн. лв. е държавната капиталова субсидия, а останалата част от сумата е осигурена от собствени средства на болницата, обяви изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги“ проф. д-р Карен Джамбазов. 
Проектът за обновяване на 18 асансьорни уредби в Хирургичния блок е на стойност 2 718 518 лв., от които 1,5 млн. лв. са предоставени от Републиканския бюджет чрез бюджета на МЗ. Останалите средства, необходими за финансиране на цялата инвестиция (1 218 518 лв.), се осигуряват поетапно от собствените приходи на лечебното заведение. Новите асансьори отговарят на всички съвременни изисквания и имат висока степен на сигурност. Те са синхронизирани така, че да могат да поемат ежедневното превозване на близо 5 500 души – такъв е потокът от пациенти, техни придружители и служители на лечебното заведение. В момента работят 13 нови асансьора, очаква се до няколко месеца да са готови и останалите. 
Ремонтът бе наложителен предвид факта, че старите асаньори са въведени в експлоатация в периода 1985 – 1987 г., когато е построен и Хирургичният блок, т.е. са на повече от 30 години. Поради естеството на болничния комплекс, който се отличава с денонощен режим на работа, асансьорните уредби се използват денонощно без прекъсване.
 
Проф. Джамбазов дори спомена една интересна случка преди време при едно посещение на Бойко Борисов заседнали в един асансьор. Тогава нагледно видя, колко са стари те, каза той. 
 
Сградата е 13-етажна и в нея се помещават 25 клиники и отделения, в т.ч. и Спешно приемно отделение. 
Проектът за преустройството, техническото обновяване и модернизацията на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение включва строително-ремонтни дейности и доставки на медицинско оборудване и специално обзавеждане. Стойността на инвестицията в СМР е 2 886 823 лв. От бюджета на МЗ са предоставени капиталови средства в размер на 2 250 000 лв. Останалите средства, необходими за финансиране на строителството (638 хил. лв.), както и средствата за осигуряване на всички доставки на специализирано оборудване и обзавеждане (342 хил. лв.) се осигуряват поетапно от собствените приходи на лечебното заведение. Общо инвестициите в доставки и строителство възлизат на 3 230 000 лв.  
Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената по рода си като капацитет и възможности диагностично-лечебна структура за осигуряване на интензивно лечение в Южен Централен район при спешни и други тежки остри състояния. КАИЛ разполага с 22 специализирани легла за интензивно лечение, но материално-техническата й база беше изключително остаряла и не отговаряше на съвременните изисквания за технология и оборудване в областта на интензивното лечение и спешната реанимация. Извършеното цялостно обновяване значително подобри условията за провеждане на лечебния процес и в частност на т. нар. персонализирана медицина, обясни д-р Костадин Чифлигаров от КАИЛ на УМБАЛ „Свети Георги“. В момента условията в КАИЛ не се различават от тези в най-модерните интензивни клиники и отделения по света, стана ясно днес по време на посещението на премиера Борисов.
Преди пребазирането на Клиниката по нервни болести тя се помещаваше в една от най-старите сгради на лечебното заведение в База 1 на болницата на бул. „Васил Априлов“ №15А, в съседство с Клиниката по психиатрия. Материално-техническата база беше изключително остаряла и рушаща се, което налагаше големи инвестиции. Същевременно с това в клиниката се приемат и лекуват болните с остри мозъчни инсулти. Болничните звена, с които Клиниката по нервни болести трябва да е в постоянно взаимодействие в хода на диагностиката и обслужването на тежки инсулти, се намират в другата база – База 2,  която е отдалечена на километри. Липсата на възможности за бърза комуникация и взаимодействие между болничните звена беше пречка пред ефективната медицинска помощ, особено за случаите на остри мозъчни инсулти. 
В момента Клиниката по нервни болести е разположена на 4-и и 5-и етаж в База 2 – Хирургичния блок, където са останалите звена, с които трябва да комуникира: Спешно приемно отделение, КАИЛ, Образна диагностика, Неврохирургия, Инвазивна кардиология. 
Инвестицията в пребазирането включва строителство и оборудване на стойност над 538 хил. лв., като строителните работи възлизат на близо 396 хил. лв, а доставките на специализирано оборудване и ново обзавеждане – около 142 хил. лв. В резултат на извършените архитектурни и строителни работи на 4-ия етаж в сградата на Хирургичния блок е създадено специализирано Отделение за лечение на остри инсулти с 8 болнични легла и Сектор за интензивно наблюдение  и лечение на болни в критични неврологични състояния с 5 болнични легла. Следващият етаж е зает от Отделението по обща неврология с 12 болнични стаи, всяка с по 2 легла. 
С пребазирането, болничните структури по нервни болести, КАИЛ, образна диагностика, неврохирургия и инвазивна кардиология получиха възможности за ефективно взаимодействие, а Клиниката по нервни болести – възможност за бърза комуникация със Спешно отделение. Новите условия са предпоставка в близко бъдеще да се създаде Високотехнологичен мозъчносъдов център, единствен не само за Пловдив, но и за целия Южен Централен район. В момента подобни действащи центрове има в София и Варна. 
Последно променена в Понеделник, 28 Май 2018 16:37

Медия