E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Безплатни прегледи

Д-р Гeорги Георгиев е специалист по ушно-носно-гърлени болести. Завършва висше…
Кампания за безплатна диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания…
Урологично отделение във верига болници „Медлайн-Централ Хоспитал“ се присъединява към…
Лекарите специалисти от Българското дружество по белодробни болести се включват…
Страница 3 от 6