E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 02 Декември 2016 10:40

Слухът е безценен дар! Пазете го!         

 

Д-р Гeорги Георгиев е специалист по ушно-носно-гърлени болести. Завършва висше медицинско образование през 1988 г. През 2012 г. придобива правоспособност по Отоневрология, а през 2013 г. по Аудиология-аудиометрия и импедансметрия. 

Д-р Георгиев работи с най-модерната и прецизна апаратура в България за професионално изследване на слуха и е гаранция за точна и прецизна диагностика и успешно лечение. 

Апаратът Sentiero Advanced е мобилен апарат с възможност за изследвания на слуха навсякъде, по всяко време, за всички възрасти – новородени, деца и възрастни. Той има модул за сваляне на информация директно от мозъчната кора под формата на аудиометрия /диаграма за слуха/.

 

Тимпанометърът Titan е слухов анализатор на средното ухо от новото поколение апарати на Interacoustics, съчетаващ в себе си модулен дизайн, компактен размер, бързина и удобство на тестване, заедно с всеобхватност и прецизност на вградените тестови процедури и изследвания, извършване на всички видове тимпанометрични и импедансни тестове.

 

ПРЕДЛАГАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ:

- диагностично-консултативни прегледи;

Високоспециализирани изследвания в областта на аудиологията: 

- неонатален и детски слухов скрининг;

- детска игрова аудиометрия; 

- аудиометрия; 

- OAE – отоакустични емисии;

- TEOAE – транзиторни отоакустични емисии: Скринингови и Диагностични 

- DPOAE - дисторзионни отоакустични емисии /Threshold/ патентован единствен за България: Скринингови и Диагностични

- ABR – евокирани слухови потенциали: Скринингови и Диагностични

- ASSR – устойчиви слухови отговори, информация директно от мозъчната кора под  формата на аудиометрия;

- тимпанометрия, рефлексометрия;

- професионално слухопротезиране, индивидуални отливки;

 

„Ако вашите деца са разсеяни, ако странят от връстниците си, ако речниковият им запас е недостатъчен, то това може да се дължи на проблеми със слуха. ИЗСЛЕДВАЙТЕ слуха на вашите деца! ВАЖНО е за тяхното бъдещо развитие! После е късно, много късно.“

 

За допълнителна информация и записване при д-р Георгиев може да се обадите на тел. 032/ 994700 и 0884/562222