E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 19 Август 2016 11:30

Вижте как химиотерапията вреди на сърцето

Специално изследване показва степента на увреждане на сърцето, когато се налагат курсове по химиотерапия. Ако анализът отчете висока степен на риск, по-нататъшното лечение се коригира така, че да не се стигне до сърдечно заболяване. Изследването се нарича ProBNP и от държавните и общинските болници в Пловдив се прави единствено в МБАЛ „Св. Мина”. 

 

„Почти всички пациенти стигат до някаква форма на декомпенсация на сърцето след третия курс на лечение с химиотерапевтици. А обикновено се налага поне още 3 курса химиотерапия. Затова е важно след третата вливка да се изследват последствията. Иначе се получава така, че лекуваме човека от онкологичното заболяване, но той излиза с болно сърце”, обясни  шефът на Кардиологичното отделение в Първа градска д-р Цветан Деведжиев. 

 

Ако тестът ProBNP покаже сърдечни проблеми, лекарите от УМБАЛ „Пловдив” изпращат официални писма до онколозите, в които настояват за намаляване на количеството на прилагания химиотерапевтик. „Ако това не се прави, след шестия курс химиотерапия 80 на сто от пациентите са вече сърдечноболни”, обобщи д-р Деведжиев.