E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Сряда, 20 Юли 2016 13:15

Феномен на Рейно и капиляроскопия в ревматологията на МБАЛ Св.Мина

Капиляроскопията е единственият метод за морфологична оценка на капилярите в областта на нокътната гънка. Пловдивската болница МБАЛ Св. Мина вече предоставя това изследване на своите пациенти. Капиляроскопията представлява анализ на най-малките кръвоносни съдове – капилярите в областта на нокътната гънка под увеличение след поставяне на имерсионно масло; неинвазивен е, без дискомфорт за пациента. Капиляроскопията е с ключова роля за диференциране на първичен от вторичен феномен на Рейно. Появата на патологична капиляроскопска находка е с висока предсказваща стойност за развитие на системно заболяване на съединителната тъкан, която е по-висока от тази на положителната проба за антинуклеарни антитела. Пациентите със симптоми на феномен на Рейно подлежат на регулярен клиничен, капиляроскопски, лабораторен и имунологичен контрол. 

 

 

ЦЕНИ

   Ставна ехография   30.00 лв.

   Ставна пункция   30.00 лв.

   Вътреставно приложение на медикамент   30.00 лв.

   Периставно приложение на медикамент   20.00 лв

   Пулс – терапия   80.00 лв.

   Капиляроскопия с консултативен преглед   60.00 лв.

   Капиляроскопия   40.00 лв.