E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Alfa
Неделя, 18 Февруари 2018 12:14

Eдин човек загина при катастрофа

Един човек е загинал при автомобилна катастрофа през изминалото денонощие, пътните инциденти в страната са 19, с 25 ранени. Това  съобщава пресцентърът на МВР. В София са станали четири леки катастрофи с 10 ранени.

Публикувана в Крими

Безплатен практически семинар организират Българската асоциация по фамилна терапия (БАФТ) и пловдивският производител на мляко и млечни продукти „Верея“. Темата е „Как да изградим здравословни отношения в семейства с доведени родители и деца?“.
„Избрахме тази тема, тъй като семействата с доведени родители, доведени и природени деца са все по-често явление у нас“, пояснява д-р Веселин Христов, психотерапевт. „Все повече двойки си задават въпроси като „Редно ли е да създам ново семейство? Как раздялата между биологичните родители ще повлияе върху отношенията с детето? Заплаха ли е новият партньор за детето? Кой ще възпитава детето - присъстващият, отсъстващият или доведеният родител?“, допълва д-р Деница Банчевска, другият водещ на събитието. 
 Според Националния статистически институт „семейството като юридически съюз губи своето значение“. Броят на браковете у нас намалява за сметка на съжителствата без брак. „Евростат“ нарежда страната ни на второ място в Европейския съюз по дял на извънбрачни деца (58.6 %) . Същевременно, по неофициални данни, всеки втори брак в България приключва с развод, като статистиката не отчита разделите при двойките, живеещи на семейни начала.
 „В семейство с двама биологични родители, партньорите решават и създават дете. То прилича по нещо на всеки от тях, те спонтанно изпитват топли чувства към него и подкрепят развитието му. В семействата с доведен родител, партньорите трябва да преодолеят дистанцията с детето, а заварените деца – несигурността си, за да приемат външния човек“, коментират психотерапевтите. Предизвикателствата в този вид семейства са много, но има възможности и решения.   
Интерактивният семинар „Как да изградим здравословни отношения в семейства с доведени родители и деца?“ е на 25-ти февруари 2018г., от 16:00 до 17:30 ч. в Limacon Event Center в Пловдив. „Водещи“ са д-р Веселин Христов, детски психиатър и психотерапевт, и Деница Банчевска, психотерапевт и доктор по психология.
Събитието е част от национална инициатива за повече здрави семейства.

Публикувана в Пловдив

Повече от половината клиенти на EVN Топлофикация в Пловдив имат фактури за топлинна енергия и гореща вода за януари 2018 г. до 100 лв. (с ДДС). Това показват данните на компанията. Средната стойност на фактурите за топлинна енергия и гореща вода на битовите клиенти през януари 2018 г. е 84,34 лв. с ДДС. Конкретните данни по отделните групи клиенти за януари 2018 г. са:
68,27% от клиентите имат фактури със стойност до 100 лв. (с ДДС)
25,43% от клиентите имат фактури със стойност от 100 лв. до 200 лв. (с ДДС)
6,3% от клиентите имат фактури със стойност над 200 лв. (с ДДС).
Важно значение има външната температура: средната външна температура в Пловдив през януари 2018 г. е била +4 °C, докато година по-рано – през януари 2017 г. е била -2,7°C.

Публикувана в Пловдив

1,3 млн. души в работоспособна възраст не се трудят и не си търсят работа. Това показват статистическите данни на НСИ за последното тримесечие на миналата година,информира Actualno.com. Според данните, във възрастовата група 15 – 64 години сънародниците ни, които не работят и не смятат да работят, са 1,3 млн. души. Заетостта в тази възрастова група е 67,5%, което значи увеличение на годишна база от 4,1%. Безработицата за периода октомври – декември 2017 година пък е 5,6% т.е. с 1,1% по-малко на годишна база. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са малко над 3 млн. души. Работещите на възраст 55 - 64 навършени години са 572,1 хил., или 58.7% от населението в тази възрастова група (63,6% от мъжете и 54,3% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 4 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 5,2 и 2,9 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2017 година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,167 млн. души, от които 1,7 млн. са мъже и 1,46 млн. са жени. С временна работа са 110 хил. души, или 3.9% от наетите лица. Броят на безработните е 189,3 хил., а коефициентът на безработица - 5.6%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година безработните намаляват с 11,9%, а коефициентът на безработица - с 1,1%. От всички безработни 16,8% са с висше образование, 48% - със средно, и 35,2% - с основно или по-ниско образование. 33,2 хил. безработни или 17,5% търсят първа работа. Добрата новина е, че коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9,4% - с 3% по-малко на годишна база. При мъжете в тази възрастова група коефициентът на безработица намалява с 2,5 процентни пункта, а при жените - с 3,7 процентни пункта, като достига съответно 9.5% за мъжете и 9.3% за жените.

Публикувана в България

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 218.6 хиляди. За това информираха от Териториалното статистическо бюро (ТСБ). Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 13.3%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.7% и „Други дейности“ - с 2.8%. Най-голямо
увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с по 4.8%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите
по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 32.4%,
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ - 8.0%.
В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.1%
повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - с 9.9%, „Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- с по 6.9%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за октомври 2017 г. е 956  лв., за ноември - 980 лв. и за декември - 977 лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната
месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 4.5%, като достига 971 лева. Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.1 %, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.2% и „Производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 0.1%.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна
заплата, са „Образование“ - с 18.5%, „Операции с недвижими имоти“ - с 9.7% и „Добивна промишленост“ - със 7.5%.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в „Професионални
дейности и научни изследвания“ - с 37.2%, „Добивна промишленост“ - с 25.9% и „Административни и спомагателни дейности“ - с 24.3%. Най-високо средномесечно трудово
възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 147 лв., „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 736 лв. и „Добивна промишленост“ - 1 707 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 585 лв., „Други дейности“ - 642 лева и „Транспорт, складиране и пощи“ - 703 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област
Пловдив, през четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 11.8%, а в
частния сектор - с 11.2%. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото
тримесечие на 2017 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най- висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 476 лв., следвана от Варна 1062 лева, Стара Загора 1060 лева, София област 1044 лева, Враца 1024 лева, Пловдив, 971 лева и други,  а с най-ниска е област Видин - 693 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 095 лв. - със 124 лв. или 12.8% по-висока от тази за област Пловдив.

Публикувана в Пловдив

Аварии по мрежата оставиха тази сутрин много хора от Пловдив и региона без вода. Новината съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сухо и кога се очаква да се отстранят повредите.
Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Пловдив     ул."Череша" №9     авария     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Месемврия" №24     авария     района на аварията     до отстраняване на аварията
район Карлово     с. Богдан     авария     частично нарушено водоподаване в с. Богдан     до отстраняване на аварията.

Публикувана в Пловдив

Средната заплата на българските депутати се вдига с 297 лв. и вече е 3540 лв. Това произтича от разпространените от Националния статистически институт данни за средната работна заплата в страната през последното тримесечие на 2017 г., съобщи Канал 3.
През последния месец на четвъртото тримесечие на 2017 г. - декември, средната заплата в обществения сектор, която служи за изчисляване на депутатската, е била 1180 лв., докато септемврийската, по която се изчисляват в момента депутатските заплати, е била 1081 лв.
Според правилника на парламента депутатската заплата е три пъти средната в обществения сектор през последния месец на предното тримесечие. Т.е. досега е била 3243 лв., а сега става 3540 лв.
Председателят на парламента взима с две трети от депутатската заплата отгоре и то без да се брои добавката за трудов стаж. Най-висока заплата в управлението взима президентът – двойна на депутатската, т.е. основната заплата на  Румен Радев сега става 7080 лв., а досега е била 6486 лв. Това е основната заплата без добавки за трудов стаж, звания и други.

Публикувана в България

През декември 2017 г. в областта са функционирали 173 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Новината съобщиха от Териториалното статистическо бюро към НСИ.  Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата - 8.7 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 3.0%, докато леглата в тях намаляват с 1.5%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.2 хил., или с 5.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 58.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.4 хил. - от чужденци. В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 38.9% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.4 и 23.6%.
 
 Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през декември 2017 г. е 2.0. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 29.1%, Гърция - 21.3%, Италия - 6.3%, Германия - 4.4 и Русия - 3.8% от всички пренощували чужденци в областта.
 Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличават с 1.0% (40.4 хиляди) спрямо декември 2016 година. Относителният дял на българите е 84.8% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (77.5%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 6.1 хил., като 54.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.1 броя нощувки. Приходите от нощувки в област Пловдив през декември 2017 г. достигат 3.4 млн. лв., като от български граждани те са 2.7 млн., а от чужди - 0.7 млн. лева. В сравнение с декември 2016 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло със 7.9%, като от български граждани то е с 8.8%, а от чужди граждани - с 4.4%. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември е 26.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 34.1%, следвана от тези с 3 звезди - 27.9% и с 1 и 2 звезди - 17.1%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо декември 2016 г. с 1.6 процентни пункта. При местата за настаняване с 3 звезди е регистрирано увеличение с 3.4 процентни пункта, при тези с 1 и 2 звезди - с 1.0 процентен пункт, докато при тези с 4 и 5 звезди имаме намаление с 0.5 процентни пункта.
 

Публикувана в Пловдив

Данните за депозитите на българските домакинства в края на 2017 година, изнесени от БНБ, показват ясна тенденция, информира Dir.bg.  Депозитите до 1000 лева в банки са намалели в сравнение с последното тримесечие на 2016 година с близо половин милион или с 4%. С 1.3% са намалели и депозитите от 1000 до 2000 лева.

Това са най-бедните българи, които имат някакви влогове в банки и са ги ликвидирали, вероятно за да покрият увеличени разходи по отоплението си през зимата.

В замяна на това, депозитите над 1 милион в сравнение с последното тримесечие на 2016 година са се увеличили с 9.3%. Така нови 71 души у нас са скътали в банките над милион лева.

Или общо милионерите (банката не дава горна граница на тези влогове) са 170 165. Още повече се увеличават кандидат-милионерите. На същата база, те са се увеличили със 155 и вече са 100 904. Това са влоговете от 500 хиляди до 1 милион лева.

Най-много сред групата на богатите българи са тези с влог от 200 до 500 хиляди. В края на 2017 година те са 281 956 и са се увеличили в сравнение с последното тримесечие на 2016 година с 1021.

Публикувана в Бизнес

Намаляват острите респираторни заболявания (ОРЗ)  в Пловдив и областта. За това информираха от Регионалната здравна инфекция (ОРЗ) . За периода 29.01-04.02.2018 г. са  регистрирани  493 сл. заб. 143.21 срещу 541 сл., заб.  157 %ооо за предходната седмица.

От 31 януари до 7 февруари 32 души са хванали чревни инфекции срещу  34 случая  за предходната седмица. Увеличила са се заболелите от варицела- 151 случая за миналата седмица, срещу 91 заразили се от 25 до 31 януари. Вируснате хепатите са намалели - случая в периода 31 януари- 7 февруари, срещу 21 в предходната седмица.

     

Публикувана в Здраве
Страница 1 от 29