E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Общините ще бъдат задължени да намалят таксите за предучилищните групи в детските градини от следващата година.

 

Те ще могат да събират пари само за храненето на 5 и 6 годишните. Това е записано в проекта за държавен бюджет за 2018 г., с който се правят промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за предучилищното и училищно образование, предаде БНР.

 

В момента общините масово не диференцират таксите за по-малките деца и за тези в предучилищните групи, въпреки че за 5 и 6 годишните обучението е задължително. Така в София, където са концентрирани голяма част от децата, таксата е 60 лева на месец от яслата до предучилищната. Общо по това перо общината е планирала 17.62 млн. лева приходи през тази година.

 

Алтернатива са предучилищните групи в училищата, които са безплатни, но те не са предпочитани от родителите, тъй като там обучението не е целодневно.

 

От Министерството на образованието преди време обясниха, че таксите са една от пречките пред родителите с по-ниски доходи да пускат децата си на предучилищна. В същото време преминалите през подготвителните групи по-рядко отпадат от училище. Намаляването или премахването на таксите, както и увеличението на обхвата на задължителното предучилищно образование са сред анонсираните от образователното министерство мерки за задържане на децата в клас.

Публикувана в България

 

 

Срещата с НСОРБ ще даде ясен знак за взаимодействието и взаимната подкрепа между институциите. Това каза председателят Вътрешна комисия и на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов по време на работната среща- дискусия по приоритетни за общините теми и законодателни инициативи, която се провежда в зала „Изток“ на парламента, предаде „Фокус“. „Убеден съм, че днешната среща ще даде много ясен знак за институционалното взаимодействие и взаимната подкрепа, която трябва да дават институциите, за да се постигат основните цели. Това е да гарантираме сигурността, развитието и просперитета на българските общини“, каза Цветан Цветанов. Във връзка с видеонаблюдението, Цветанов посочи, че през 2011 г. се е дала възможност 50 % от глобите на нарушителите да се инвестират в изграждането на инфраструктура. „Можем да помогнем на общините като дадем възможност част от този процент да отива и за тях. Знаем, че общината, респективно кметската администрация може да бъде по-добър стопанин“, поясни Цветанов. По отношение на общинската полиция, Цветанов коментира, че първите законодателни промени са били за възможността да се въведе общинска полиция. „Впоследствие се установи, че този законов механизъм няма да сработи в пълния си обем, защото се оказа, че за да може да създадеш общинска полиция, трябва да имаш необходимото финансиране. Знаем какви са бюджетните възможности. Тук мога да кажа, че както общините Стара Загора, Варна, Пловдив, София, си създадоха възможност да създадат такава общинска полиция. Тя в никакъв случай не може да запълни вакуума“, заяви Цветанов. Той обърна внимание на Закона за частната охранителна дейност, който се дискутира публично от 2016 г. Цветанов поясни, че поради предсрочното прекратяване на мандата на 43-ия парламент, той не е могъл да влезе в пленарна зала, за да бъде обсъждан и разгледан. „Това, което направихме в рамките на последните 4 месеца е действително този законопроект да бъде обсъден и да могат да участват всички“, поясни Цветанов. Той уточни, че в момента тази тема е станала един възможен фокус за политическо говорене, а не за решаване на проблемите. „Колеги, издръжката на един полицай, когато се създава общинска полиция, са необходими финансови изражения от 2400-2700 лв.“, каза той и поясни, че като се сложат обезщетенията се получава една голяма разходна част, която бюджетът на общините не може да го осигури. „Затова се взе това нещо и знаем, че в немалко от случаите българските общини разчитат с договорните отношения с частните охранителни фирми“, коментира Цветанов. По думите му така ще може да се покрие по-голям периметър.

Публикувана в България

Възстановяването на щети, които са възникнали вследствие на занижен контрол от страна на общината, ще бъдат за сметка на бюджета на местните власти. Това предвижда разработен от МРРБ проект за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 18 от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Проектът е пуснат от днес за обществено обсъждане.

 

„Мярката цели да дисциплинира местните власти в прилагането на по-строг контрол при изпълнението на строително-монтажните дейности“, обяснява ресорният зам.-министър Малина Крумова. Целта е гражданите да не бъдат натоварвани финансово. 

На 14 януари МРРБ даде допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители за по-строг контрол при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата установи, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите. А некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с „Българска банка за развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси.

За да се осигури по-висок контрол от компетентните органи за качествено изпълнение на програмата, с проектопромените на ПМС № 18 се предвижда всички органи, които имат правомощия да осъществяват контрол върху дейностите финансирани по програмата. Констатациите за нарушенията и неизпълнението на условията на програмата ще бъдат основание за отказ за финансиране. 

 

Въвеждането на застраховка за качество на строително-монтажните работи се предлага като още една, финансово по-ефективна форма, за обезпечаване на изпълнението на договорите, с което ще се намали административната тежест към изпълнителите. По този начин Българската банка за развитие ще може да приема гаранция под формата на застрахователна полица, която да обезпечава отговорността на изпълнителя за авансово предоставените средства по сключените договори между общините и избраните от тях външни изпълнители.

 

С предлаганите промени в ПМС №18 се прецизира размерът на разходите за обновяване на участващите в програмата сгради. Той ще се определя на база разгъната застроена площ за всяка сграда според разпоредбите на Закона за устройство на територията.

 

Прецизира се и начинът на определяне на размера на дължимите лихви към Българската банка за развитие, което ще доведе до намаляването им.

С цел по-добро планиране на дейностите и на необходимия ресурс при изпълнение на програмата, се предлага да бъде приоритизирано приключването на сградите, чието обновяване е започнало, преди насочването на средства към такива със забавено изпълнение.

 

Проектът за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 18 от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и документацията към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“ и на Портала за обществени консултации.

Публикувана в България

Всички общински лечебни заведения са застрашени от фалит в началото на новата година, особено след вдигането на минималната работна заплата.

Това предупреди по bTV председателят на Управителния съвет на Сдружението на общинските болници д-р Неделчо Тотев. 

 

Той уточни, че в никакъв случай не са срещу увеличението на минималния доход. Но с неговото повишаване, при фиксираните приходи на общинските лечебни заведения, чийто единствен източник е НЗОК, се стига до положението в най-малко 10 болници от Сдружението към момента Фонд трудови разходи да е по-висок от приходите.

 

"83% от всички приходи на болниците, които членуват в Сдружението, отиват за Фонд работна заплата. Вдигнете го с 10%, което ще стане от нова година – става 93%. Със 7% няма как да издържаш търговско дружество", посочи д-р Тотев. 

 

По думите му преструктуриране на болници, преведено на български, означава затваряне, защото се дават пари за преструктуриране, но не се финансира дейността, в която болницата се е преструктурирала. Според него голяма част от хората са готови да се вдигнат на защита на болниците.

 

Вчера заместник -министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков посочи, че в момента се прави анализ по области и оценка на рисковете. Всяка болница ще се гледа индивидуално, няма да има общ подход за решаване на проблемите. Общите задължения на общинските болници са 100 милиона лева, от тях просрочените са 46 милиона лева, каза Пенков. 

Публикувана в Здраве

Десет общински болници са пред фалит. Това обяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара (БСК) по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в Министерския съвет (МС).

 

Още в рамките на тази година се очаква те да банкрутират. Тези лечебни заведения имат задължения към доставчици, както и за заплати на персонала.

 

31 са държавните и общински болници, които са в тежко финансово състояние, по думите на Бранков.

 

Доктор Неделчо Тотев, от Сдружението на общинските болници, предупреди, че голяма част от общинските и държавни болници ще спрат да функционират след Нова година след повишаване на минималната работна заплата с 10%.

 

24 милиона лева са неразплатените средства на 31 болници. 12 милиона лева са просрочията. От години се опитваме да спрем разрухата в общинското здравеопазване, сподели доктор Тотев.

 

2 милиона души са потребители на общинското здравеопазване, стана ясно от думите му. Освен това изоставаме с легловата болнична база в сравнение с ЕС. Общинските болници запълват легловия вакуум. Доктор Тотев сподели, че тази информация не е заплаха, а реалните факти.

 

Заместник-здравният министър Бойко Пенков изтъкна, че ще се търсят начини за спасяване на лечебните заведения и всяка болница ще бъде разглеждана индивидуално.

 

Трябва да се върви към преструктуриране, смята той. 100 милиона лева са общите задължения на общинските болници. 46 милиона лева са просрочията им. Бизнесът предлага да се спасят десетте болници в най-критично състояние с пари от резерва.

 

Системата е болна, въпреки че трябва да се грижи за здравето ни, констатира вицепремиерът Валери Симеонов, който се ангажира да потърси съдействие от Министерството на финансите. От КТ "Подкрепа" настояват дебатът да не приключва днес.

 

В дискусията трябва да се включи и Министерството на образованието и науката (МОН). Нека продължим този дебат съвсем добронамерено, поиска Димитър Манолов.

Публикувана в България

Във връзка с подготовката на Работна програма за 2017 г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС в частта й „Национален план“, Областна администрация – Пловдив предвижда да проведе инициативи в пет общини и четири читалища на територията на област Пловдив. Датите за провеждане на срещите в общините са както следва:           община Хисаря - 03.11.2017 г., община Карлово - 10.11.2017 г., община Стамболийски - 17.11.2017 г., община Асеновград - 22.11.2017 г., община Първомай - 29.11.2017 г. с начален час 11.00.
 Първата среща, която ще се проведе на 3 ноември в хотел Хисар и ще включва два панела:

Първи панел: Откриване на събитието от областния управител Здравко Димитров и министърът на европредседателството Лиляна Павлова, която ще направи и презентация по повод 10 години от членството на България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС /1 януари – 30 юни 2018 г./. Ще бъде излъчен кратък филм за начина на функциониране на институциите на ЕС и ще бъде проведена дискусия с участието на всички заинтересовани страни;

Втори панел: Мултимедийни презентации с теми: „2018 – Европейска година на културното наследство“ и „Пътят към Пловдив 2019”, включващи информация за приоритетите в областта на културата и наследството в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, свързани и с предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019 г., съвместно с академичните среди, местните власти, неправителствения сектор и Фондация „Пловдив 2019“.

В подкрепа на дейностите по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС, в Националния план на Работната програма на КС за 2017 г. е предвидено в първата половина на месец декември да бъдат проведени съпътстващи културни прояви в читалищата в село Белащица, община „Родопи“ - НЧ „Просвета“; град Раковски, община Раковски - НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“; село Житница, община Калояново - НЧ „Йосиф Добранов“ и село Куртово Конаре, община Стамболийски - НЧ „Любен Каравелов“.    

 

 

Публикувана в Пловдив
Понеделник, 09 Октомври 2017 14:26

52 общини харчат излишно държавни пари

Прокуратурата проверява приети от общинските съвети и посветени на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

При проверката на ВАП са разкрити незаконосъобразни разпоредби в 52 общини.

 

Подадени са 16 протести до административните съдилища против разпоредбите, приети от общински съвети Варна, Сливен, Хасково, Димитровград, Самоков и др.

 

Проверката цели да се прекрати незаконосъобразното изразходване на публични финанси.

ВАП проверява случаите, в които се предвижда таксата за битови отпадъци за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, да се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.

 

В Закона обаче е записано, че в такива случаи данъците и таксите трябва да се плащат от наемателите, които ползват този вид имоти.

 

От ВАП изтъкват, че разрешенията на общинските съвети противоречат и на Конституцията на РБ. На практика така общините без основание увеличават финансовата тежест за държавата.

Публикувана в България

 

За Околовръстното шосе е направено без локали и подобренията ще оскъпят проекта с 50 млн лева. Това заявиха днес експерти и строители в Областна администрация. Според инж. Дончо Атанасов от АПИ каза, че проблема ще стои с локалите пред Общините. Той обясни, че локалните платна са си проблем на Общините. Габаритите на трасето ще са с тези на Асеновградско шосе. Тук също ще има отчуждаване на имоти и от двете стран

 

 

 

Пари за Околовръстното ще има при пускане на ТОЛ системата. Той се надява щом проектът е приоритет на държавата ремонтът да започне по-бързо.

 

Публикувана в Пловдив

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2017 г. възлизат на 1 231,0 млн. лв., в т.ч 555,5 млн. лв. вътрешен (45,1 %) и 675,5 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 51,8 % от общия размер на дълга). Спрямо края на 2016 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 21,7 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 20,5 млн. лв. и на намаление на размера на външните заеми с 1,2млн. лв. Това показват данни на Финансовото министерство.

Според тях просрочените задължения на общините към 30.06.2017 г. са в размер на 160,3 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 149,5 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 142 общини (53,6 % от общия брой общини). Над 46 % (123 общини) завършват второто тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 40 % (105 общини), като общият размер на намалението, реализирано от тях, е 36,6 млн. лв. В същото време 56 общини (21 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо със 17,8 млн. лв. Само 2 общини (Генерал Тошево и Нови пазар) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 4,6 млн. лв. и, както обикновено, съставляват около 3,0 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

От началото на 2017 г., на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ, министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 6 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград и Сливен. Планът на община Сливен е съгласуван през месец май 2017 г., когато на общината е предоставен и заем за финансово оздравяване, поради което на този етап не може да се даде категорична оценка на наблюдаваните показатели и финансово състояние на тази община. Общият финансов ефект от оздравителните планове следва да се реализира ефективно в края на периода 2017 – 2019 г.

Анализът на данните за финансовото състояние на общините в края на второто тримесечие на 2017 г. спрямо края на 2016 г., както и спрямо същия период на 2016 г., все пак показват запазване на относително постоянно равнище на средния дял на приходите в общите постъпления за страната - 43,52 % спрямо 44,52 % за същия период на миналата година и 40,07 % в края на 2016 г. Приходите превишават разходите към края на второто тримесечие на 2017 г. при 26,4 % от общините (при 70 общини), идентично със същия период на миналата година (при 73 общини и 27,5 %), но към края на 2016 г. този резултат е факт само при 10 % (26 общини). Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, също не се променя значително и в трите разглеждани периода. Наличните в края на юни 2017 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините достига 4,8 % (при 5,5 % към 30.06.2016 г. и 8,4 % към 31.12.2016 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 83 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016 г.). Към 30.06.2017 г. в 27 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 32 общини за същия период на миналата година и 37 в края на 2016 г.). Като цяло, приходите на общините са около 40 % от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 15 % (около 40 общини).Публикувана в България

Прозрачността не е панацея за обществените поръчки. В нашите поръчки има достатъчно прозрачност. Поръчката за комарите е част от общо 9 поръчки, предадени на ОЛАФ . Възложител е Асоциацията на дунавските общини. Механизмите, по които са се случвали поръчките, е един и същ. Това разказа Ирена Георгиева по БТВ.

Явяват се много кандидати, което е добре. След това остават двама кандидати. И печели, този, който е предложил най-високата цена. Като се ограничи конкуренцията това се получава. Има механизми за ограничаване на конкуренцията.  Усещането за корупция в обществените поръчки  е огромно.

Публикувана в България
Страница 1 от 5
banner728