E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark

Безплатен практически семинар организират Българската асоциация по фамилна терапия (БАФТ) и пловдивският производител на мляко и млечни продукти „Верея“. Темата е „Как да изградим здравословни отношения в семейства с доведени родители и деца?“.
„Избрахме тази тема, тъй като семействата с доведени родители, доведени и природени деца са все по-често явление у нас“, пояснява д-р Веселин Христов, психотерапевт. „Все повече двойки си задават въпроси като „Редно ли е да създам ново семейство? Как раздялата между биологичните родители ще повлияе върху отношенията с детето? Заплаха ли е новият партньор за детето? Кой ще възпитава детето - присъстващият, отсъстващият или доведеният родител?“, допълва д-р Деница Банчевска, другият водещ на събитието. 
 Според Националния статистически институт „семейството като юридически съюз губи своето значение“. Броят на браковете у нас намалява за сметка на съжителствата без брак. „Евростат“ нарежда страната ни на второ място в Европейския съюз по дял на извънбрачни деца (58.6 %) . Същевременно, по неофициални данни, всеки втори брак в България приключва с развод, като статистиката не отчита разделите при двойките, живеещи на семейни начала.
 „В семейство с двама биологични родители, партньорите решават и създават дете. То прилича по нещо на всеки от тях, те спонтанно изпитват топли чувства към него и подкрепят развитието му. В семействата с доведен родител, партньорите трябва да преодолеят дистанцията с детето, а заварените деца – несигурността си, за да приемат външния човек“, коментират психотерапевтите. Предизвикателствата в този вид семейства са много, но има възможности и решения.   
Интерактивният семинар „Как да изградим здравословни отношения в семейства с доведени родители и деца?“ е на 25-ти февруари 2018г., от 16:00 до 17:30 ч. в Limacon Event Center в Пловдив. „Водещи“ са д-р Веселин Христов, детски психиатър и психотерапевт, и Деница Банчевска, психотерапевт и доктор по психология.
Събитието е част от национална инициатива за повече здрави семейства.

Публикувана в Пловдив

1,3 млн. души в работоспособна възраст не се трудят и не си търсят работа. Това показват статистическите данни на НСИ за последното тримесечие на миналата година,информира Actualno.com. Според данните, във възрастовата група 15 – 64 години сънародниците ни, които не работят и не смятат да работят, са 1,3 млн. души. Заетостта в тази възрастова група е 67,5%, което значи увеличение на годишна база от 4,1%. Безработицата за периода октомври – декември 2017 година пък е 5,6% т.е. с 1,1% по-малко на годишна база. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са малко над 3 млн. души. Работещите на възраст 55 - 64 навършени години са 572,1 хил., или 58.7% от населението в тази възрастова група (63,6% от мъжете и 54,3% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 4 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 5,2 и 2,9 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2017 година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,167 млн. души, от които 1,7 млн. са мъже и 1,46 млн. са жени. С временна работа са 110 хил. души, или 3.9% от наетите лица. Броят на безработните е 189,3 хил., а коефициентът на безработица - 5.6%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година безработните намаляват с 11,9%, а коефициентът на безработица - с 1,1%. От всички безработни 16,8% са с висше образование, 48% - със средно, и 35,2% - с основно или по-ниско образование. 33,2 хил. безработни или 17,5% търсят първа работа. Добрата новина е, че коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9,4% - с 3% по-малко на годишна база. При мъжете в тази възрастова група коефициентът на безработица намалява с 2,5 процентни пункта, а при жените - с 3,7 процентни пункта, като достига съответно 9.5% за мъжете и 9.3% за жените.

Публикувана в България

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 218.6 хиляди. За това информираха от Териториалното статистическо бюро (ТСБ). Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 13.3%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.7% и „Други дейности“ - с 2.8%. Най-голямо
увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с по 4.8%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите
по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 32.4%,
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ - 8.0%.
В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.1%
повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - с 9.9%, „Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- с по 6.9%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за октомври 2017 г. е 956  лв., за ноември - 980 лв. и за декември - 977 лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната
месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 4.5%, като достига 971 лева. Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.1 %, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.2% и „Производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 0.1%.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна
заплата, са „Образование“ - с 18.5%, „Операции с недвижими имоти“ - с 9.7% и „Добивна промишленост“ - със 7.5%.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в „Професионални
дейности и научни изследвания“ - с 37.2%, „Добивна промишленост“ - с 25.9% и „Административни и спомагателни дейности“ - с 24.3%. Най-високо средномесечно трудово
възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 147 лв., „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 736 лв. и „Добивна промишленост“ - 1 707 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 585 лв., „Други дейности“ - 642 лева и „Транспорт, складиране и пощи“ - 703 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област
Пловдив, през четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 11.8%, а в
частния сектор - с 11.2%. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото
тримесечие на 2017 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най- висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 476 лв., следвана от Варна 1062 лева, Стара Загора 1060 лева, София област 1044 лева, Враца 1024 лева, Пловдив, 971 лева и други,  а с най-ниска е област Видин - 693 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 095 лв. - със 124 лв. или 12.8% по-висока от тази за област Пловдив.

Публикувана в Пловдив

Средната заплата на българските депутати се вдига с 297 лв. и вече е 3540 лв. Това произтича от разпространените от Националния статистически институт данни за средната работна заплата в страната през последното тримесечие на 2017 г., съобщи Канал 3.
През последния месец на четвъртото тримесечие на 2017 г. - декември, средната заплата в обществения сектор, която служи за изчисляване на депутатската, е била 1180 лв., докато септемврийската, по която се изчисляват в момента депутатските заплати, е била 1081 лв.
Според правилника на парламента депутатската заплата е три пъти средната в обществения сектор през последния месец на предното тримесечие. Т.е. досега е била 3243 лв., а сега става 3540 лв.
Председателят на парламента взима с две трети от депутатската заплата отгоре и то без да се брои добавката за трудов стаж. Най-висока заплата в управлението взима президентът – двойна на депутатската, т.е. основната заплата на  Румен Радев сега става 7080 лв., а досега е била 6486 лв. Това е основната заплата без добавки за трудов стаж, звания и други.

Публикувана в България

През декември 2017 г. в областта са функционирали 173 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Новината съобщиха от Териториалното статистическо бюро към НСИ.  Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата - 8.7 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 3.0%, докато леглата в тях намаляват с 1.5%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.2 хил., или с 5.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 58.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.4 хил. - от чужденци. В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 38.9% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.4 и 23.6%.
 
 Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през декември 2017 г. е 2.0. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 29.1%, Гърция - 21.3%, Италия - 6.3%, Германия - 4.4 и Русия - 3.8% от всички пренощували чужденци в областта.
 Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличават с 1.0% (40.4 хиляди) спрямо декември 2016 година. Относителният дял на българите е 84.8% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (77.5%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 6.1 хил., като 54.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.1 броя нощувки. Приходите от нощувки в област Пловдив през декември 2017 г. достигат 3.4 млн. лв., като от български граждани те са 2.7 млн., а от чужди - 0.7 млн. лева. В сравнение с декември 2016 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло със 7.9%, като от български граждани то е с 8.8%, а от чужди граждани - с 4.4%. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември е 26.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 34.1%, следвана от тези с 3 звезди - 27.9% и с 1 и 2 звезди - 17.1%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо декември 2016 г. с 1.6 процентни пункта. При местата за настаняване с 3 звезди е регистрирано увеличение с 3.4 процентни пункта, при тези с 1 и 2 звезди - с 1.0 процентен пункт, докато при тези с 4 и 5 звезди имаме намаление с 0.5 процентни пункта.
 

Публикувана в Пловдив

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 215 жилищни сгради с 1 642 жилища в
тях и с 211 748 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради с 10 777 кв. м РЗП и на 132 други сгради с 65 559 кв. м РЗП. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро (ТСБ) к ъм Националния статистически институт (НСИ). Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 10.0%, докато жилищата в тях нарастват с 19.8%, а общата им застроена площ - с 18.1%. Броят на разрешителните за строеж
на административни сгради намаляват с 20.0%, но тяхната РЗП се увеличава със 173.5%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад с 2.2%, а тяхната РЗП - с 31.9%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 31.9%, жилищата в тях - със 117.2%, а разгънатата им
застроена площ - със 150.8%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради намаляват с 42.9%, докато тяхната РЗП се увеличава с 81.8%. Разрешителните за строеж,
издадени на други сгради, са по-малко с 30.2%, а тяхната РЗП - със 70.2%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини: Пловдив - на 78 жилищни сгради с 1 429 жилища в тях и на 25 други сгради;
Родопи - на 46 жилищни сгради с по едно жилище в тях и на 19 други сгради; Марица - на 23 жилищни сгради с по едно жилище в тях и на 19 други сгради; Асеновград - на 21 жилищни
сгради с 69 жилища в тях и на 5 други сгради. През четвъртото тримесечие на 2017 г. в областта е започнал строежът на 108 жилищни
сгради с 206 жилища в тях и с 31 336 кв. м обща застроена площ и на 87 други сгради с 46 247 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава спад на броя на започнатите
жилищни сгради с 34.5%, на жилищата в тях - с 39.4% и на общата им застроена площ - с  39.2%. Броят на започнатите други сгради нараства с 8.8%, докато общата им застроена площ
намалява с 20.3%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради бележат намаление с 10.0%, общата им застроена площ - с 33.3%, а жилищата в тях - със 17.3%. Започнатите други сгради се увеличават с 11.5%, докато съответната им РЗП намалява с 47.7%.
Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: Родопи - 39 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 15 други сгради; Пловдив - 25 жилищни сгради със 101 жилища в тях и 8 други сгради; Марица - 16 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 14 други сгради; Асеновград - 11 жилищни сгради с 28 жилища в тях и 7 други сгради.

Публикувана в Пловдив

Южнa Бългapия e дoпpинecлa зa близo ¾ oт пpoизвoдcтвoтo нa cтoĸи и ycлyги в cтpaнaтa, пoĸaзвaт пocлeднитe дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт (HCИ) зa бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) пo peгиoни зa 2016 гoдинa, информира Money.bg.Инaчe ĸaзaнo aĸo зa тoзи пepиoд цялaтa иĸoнoмиĸa нa cтpaнaтa ce e изчиcлявaлa нa 94,130 милиapдa лeвa, тo 65,504 милиapдa oт тяx ca били гeнepиpaни oт peгиoнитe в Южнa Бългapия. He e изнeнaдвaщo, чe нaй-гoлям дял или пoвeчe oт пoлoвинaтa oт тaзи cyмa e билa cъздaдeнa oт cтoлицaтa - oбщo 37,622 милиapдa лeвa.Ha втopo мяcтo e oбocoбилият ce пpeз пocлeднитe гoдини ĸaтo индycтpиaлeн цeнтъp peгиoн oĸoлo Πлoвдив, ĸaтo тaм ca били пpoизвeдeни 7,546 милиapдa лeвa или oĸoлo 8 нa cтo oт БBΠ зa cтpaнaтa.Изнeнaдaтa зa 2016 гoдинa oбaчe ce oĸaзвa Cтapa Зaгopa, ĸoятo зaпиcвa мнoгo бъpзи тeмпoвe нa pacтeж. Aĸo пo пpoизвeдeнo БBΠ тя изocтaвa зaд Πлoвдив и Bapнa, тo пo БBΠ нa глaвa oт нaceлeниeтo ce нapeждa тoчнo cлeд Coфия-гpaд.B cтoлицaтa пoĸaзaтeлят зa 2016 гoдинa ce изчиcлявa нa 28 465 xиляди лeвa, a в Cтapa Зaгopa e 16 248 лeвa. Heщo пoвeчe - гpaдът ce нapeждa нa чeтвъpтo мяcтo cлeд Coфия, Πлoвдив и Bapнa пo дял нa БBΠ зa cтpaнaтa c peзyлтaт oт 5,6%.C тeзи peзyлтaти Бypгac вeчe тpябвa дa дoгoнвa Cтapa Зaгopa, ĸaтo мopcĸият гpaд e cлeд нeя и пo oбщaтa cтoйнocт нa пpoизвeдeнитe cтoĸи и ycлyги, и пo БBΠ нa глaвa oт нaceлeниeтo.B Ceвepнa Бългapия нaй-дoбpe ce пpeдcтaвя Ceвepoизтoчният peгиoн блaгoдapeниe нa Bapнa, ĸoятo oтчитa 6,089 милиapдa лeвa БBΠ зa paзглeждaния пepиoд. Toвa e нaд пoлoвинaтa oт цялoтo БBΠ зa peгиoнa, ĸoeтo възлизa нa 10,629 милиapдa лeвa.Eдвa нa 6,225 милиapдa лeвa ce изчиcлявa пpoизвoдcтвoтo в Ceвepoзaпaдния peгиoн, ĸaтo тaзи cтoйнocт e пo-мaлĸa oт БBΠ нa гpaдoвe ĸaтo Блaгoeвгpaд и Бypгac взeти зaeднo. Haй-злe ce пpeдcтaвя Bидин, ĸъдeтo e пpoизвeдeнитe cтoĸи и ycлyги ca пoд 1 милиapд лeвa, a пo-тoчнo - 576 милиoнa лeвa.

Публикувана в Бизнес


Инфлацията достигнала 2,1% през 2017 г. спрямо 2016 година. Това показват данните на НСИ. Месечната за декември миналата година е 0,4%, а спрямо декември 2016 г. е 2,8%.

През последния месец на 2017 г. спрямо ноември най-голямо увеличение на цените - с 3,3%, има при дейностите за развлечение и култура.

Цените на хранителните продукти са паднали с 0,2%. По-скъпи са обаче някои стоки като  домати (с 12,2%), яйца (с 3,1%), сол (с 0,6%).

Публикувана в България

През ноември 2017 г. в  Пловдиска област са функционирали 171 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро към НСИ.  Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата - 8.7 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 1.8%, а леглата в тях остават непроменени. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 77.0 хил., или с 13.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 60.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 16.5 хил. - от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 32.6% от нощувките на чужденци и 36.8% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.2 и 26.5%.
 Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през ноември 2017 г. е 2.4. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 23.0%, Гърция - 9.2%, Италия -  7.0%, Германия - 6.2 и САЩ - 3.9% от всички пренощували чужденци в областта.
 
 Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2017 г. се увеличават с 9.4% (40.3 хиляди) спрямо ноември 2016 година. Относителният дял на българите е 83.2% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (78.2%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 6.8 хил., като 51.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.9 броя нощувки. Приходите от нощувки в област Пловдив през ноември 2017 г. достигат 3.6 млн. лв., като от български граждани те са 2.7 млн., а от чужди - 0.9 млн. лева. В сравнение с ноември 2016 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло с 13.0%, като от български граждани то е с 16.1%, а от чужди граждани - с 4.8%.
 
 Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември е 30.1%, като тя е найвисока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 40.8%, следвана от тези с 3 звезди - 29.1% и с 1 и 2 звезди - 20.9%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо ноември 2016 г. с 3.9 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистрирано увеличение с 3.4 процентни пункта, при тези с 3 звезди - с 0.6 процентни пункта, а при тези с 4 и 5 звезди - с 8.0 процентни пункта.
 

Публикувана в Пловдив

Износът на България през периода януари -ноември 2017 г.  за трети страни се увеличава с 12.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 16 148.1 млн. лева. За това информираха от НСИ. Основни търговски партньори на нашата страна са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата Македония и Съединените американски щати. Те  формират 52.0% от износа за трети страни, съобщиха от НСИ. През ноември 2017 г. износът на България за трети страни намалява с 12.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 385.7 млн. лева.  Според външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2016 г. е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (47.7%) и „Разнообразни готови продукти“ (25.8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Храни и живи животни“ (14.0%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (8.5%). Вносът на България от трети страни през периода януари - ноември 2017 г. се увеличава с 23.6% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 19 322.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През ноември 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 15.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 878.2 млн. лeвa. При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (47.6%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (45.9%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2017 г. е отрицателно и е в размер на 3 174.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 811.7 млн. лева. През ноември 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 492.5 млн. лева. През периода януари - ноември 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 48 111.6 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 11.8%. През ноември 2017 г. общият износ възлиза на 4 579.9 млн. лв. и нараства с 4.8% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - ноември 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 53 729.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 15.4% повече спрямо същия период на 2016 година. През ноември 2017 г. общият внос се увеличава с 15.0% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 446.7 млн. лева. Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2017 г. и е на стойност 5 618.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - ноември 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 2 191.1 млн. лева. През ноември 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 866.8 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 562.3 млн. лева.

Публикувана в България
Страница 1 от 4