E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 21 Юни 2018 06:55

Посрещаме астрономическото лято

Написана от

Днес в 13:07 ч. настъпва пролетното равноденствие, което бележи началото на астрономическото лято.

Равноденствието е астрономическо понятие, обозначаващо момента, когато пътят на Слънцето по небесната сфера пресича небесния екватор. Тогава денят и нощта са приблизително равни по продължителност, макар че денят винаги е малко по-дълъг, в зависимост от географската ширина.

Всяка календарна година има 2 равноденствия - пролетно и есенно, съответно на 20 или 21 март и 22 или 23 септември.

Много от културите по света и почти всички езически религии почитат равноденствието като момент с особено значение.