E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Сряда, 16 Май 2018 13:49

Домакинствата увеличиха покупките на лизинг с 50% за година

Написана от

 

 

Вземанията по финансов лизинг на домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, са се повишили с 49,4% за година, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). Към края на март 2018 г. те са били 431,7 милиона лева - или със 142,7 милиона лева повече, отколкото към края на същия период на миналата година. От началото на годината те са се повишили с 25 милиона лева.

 

Общите вземания на всички лизингови дружества по оперативен и финансов лизинг са за 3,633 млрд. лв. (3,5% от БВП), като нарастват с 9% на годишна база. От тях домакинствата държат 12,6%.

 

Всеки трети лев (36,6%) от вземанията са за лизинг на автомобил. Общата сума възлиза на 1,259 милиарда лева в края на март, като нараства с 20,3% на годишна база и с 3,6% от началото на годината.

 

В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1.146 млрд. лв., като се увеличават с 5.1% (55.5 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 1.3% (14.2 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се понижава от 34% в края на март 2017 г. до 33.3% в края на същия месец на 2018 година.

 

С най-голям дял - 75,8%, са вземанията с матуритет над 1 до 5 години. Те са общо 2,607 млрд. лв. Към края на март общото необслужвани вземания са 255,6 милиона лева, като намаляват с 14,3% на годишна база. /money.bg