E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 08 Февруари 2018 13:58

Отнемат имоти за близо 500 хил. лв. на Стоян Беширов

Написана от

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подгони бившия кмет на Неделино Стоян Беширов.

В Окръжен съд Кърджали вече е внесен иск за отнемане на имущество в размер на 421 425 лв. 

 

Процедурата е започната по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество след получено уведомление, че Беширов е привлечен като обвиняем за това, че като кмет на гр. Неделино умишлено не изпълнил и нарушил служебните си задължения във връзка със Закона за обществените поръчки и от това са настъпили значителни вредни последици за общината. 

 

Комисията претендира за отнемане от Стоян Беширов, съпругата му и контролираните от тях търговски дружества на земеделски земи и гори на територията на село Загорски, общ. Кирково, град Неделино и град Ракитово, както и суми, преминали по банкови сметки и лични парични вноски в търговски дружества. 

banner728