E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Вторник, 30 Януари 2018 09:01

Около 250 000 са самостоятелно заетите българи

Написана от

Близо четвърт милион са били самостоятелно заетите българи на възраст между 15 и 64 години през 2016 г. по данни на Евростат.

Според европейската статистика около 12 процента от работещите българи са избрали да се осигуряват сами за един или повече от социалните рискове в схемата на социалното осигуряване у нас, предаде БТА. 

 

Средният процент на самостоятелно заетите лица в ЕС е бил 14 на сто, а страни с идентичен показател като България са още: Франция, Австрия и Литва.

 

По данни на НСИ през 2016 г. броят на заетите лица у нас е бил около 3,2 милиона, като работниците по трудови договори са били 2,8 милиона, над 100 хиляди са били регистрирани като работодатели, а около 250 хиляди е варирал броят на самостоятелно заетите лица у нас. 

 

Според европейските критерии "самостоятелно заетите лица" се характеризират най-общо в пет категории:

предприемачи;

лица, упражняващи традиционно свободни професии;

занаятчии, търговци и земеделски производители;

лица, упражняващи нерегулирани професии /т.нар "нови професионалисти"/и

лица упражняващи неквалифициран труд.

 

От НАП напомнят, че 31 януари е крайният срок, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. 

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. 

 

Какво работят самостоятелно заетите в ЕС

 

Над 30,6 милиона са били самостоятелно заетите лица в ЕС през 2016 г., показва европейската статистика. Според анализа на Евростат - две от три самостоятелно заетите лица в ЕС са били мъже, като повече от половината са били на възраст над 45 г. и около 70 процента от тази категория са работили самостоятелно, тоест, без други работници.

 

Най-висок процент самостоятелно заети лица е отчетен в Гърция - там приблизително един на всеки трима работещи е бил шеф сам на себе си, или около 30 процента от работещите в южната ни съседка.

 

В Италия самостоятелно заети са били около 20 процента от работещите в страната, тоест, един на всеки пет работещи, е бил шеф сам на себе си. Подобни са данните и за Полша - 18 процента.

 

Най-ниска популярност на самостоятелната заетост е отчетена в Дания - 8 на сто, докато в Германия, Люксембург и Швеция нивото е 9 на сто.

 

Анализът на Евростат отчита също, че най-често срещаната професионална самостоятелна заетост в ЕС е регистрирана в търговията на дребно и ремонта на автомобили и мотоциклети - около 5 милиона са били работещите в общността, които са упражнявали самостоятелно тези професии.

 

Следващи професии, в които се наблюдават самостоятелно заети лица са: селско, горско и рибно стопанство - общо 4,4 милиона работници в ЕС; строителство и предприемачество - 3,9 милиона; професионални, научни и тясно специфични технически дейности - 3,7 милиона. 

 

Анализът отчита и тенденция за значително подмладяване на хората, които са пожелали да работят самостоятелно - през 2015 г. броят на младите хора в ЕС под 25 г., които са избрали са се осигуряват сами, е бил 70 хиляди, докато през 2016 г. техният брой е нараснал до 100 хиляди.