E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Вторник, 14 Ноември 2017 17:45

Минималният гарантиран доход скача с 10 лв.

Написана от

От следващата година размерът на гарантирания минимален доход се увеличава с 10 лева и ще бъде 75 лева. Това е важно, защото по този начин ще се увеличат редица социални помощи, изплащани по различни закони, ще се разшири и обхватът на хората с право на подпомагане. Гарантираният минимален доход не е променян от 2009 година, пояснява БНР.