E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Сряда, 13 Септември 2017 14:51

Повече трудови нарушения, отчитат от ГИТ

Написана от

 

 

Случаите на нарушенията на работното време, проблеми при заплащането и работата без договор се увеличават в летните курорти, информират от Главната инспекция по труда. С ¼ са увеличени проверките на Инспекцията по труда по време на кампанията през 2017 година, съобщиха от Главната инспекция по труда.

 

В рамките на кампанията са извършени 2033 проверки в 2092 предприятия с 34 800 заети в тях. Спрямо 2016 г. проверките в курортите са се увеличили с малко над 23%, за сметка на увеличените случаи на нарушения.

 

По време на кампанията са съставени 529 акта за административни нарушения, свързани с трудовите правоотношения, и още 150 акта за нарушения на разпоредбите за безопасност и здраве при работа. Санкциите по Кодекса на труда варират между 1500 лв. и 15 000 лв., като могат да достигнат и до 20 000 лв. при възпрепятстване на контролните органи от страна на работодателя, припомнят от инспекцията.

 

Регистрираните проблеми, свързани със заплащането на труда и с разпределението на работното време са около 40%. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са повече с почти 60%.

 

По време на кампанията през 2017 г. нарушенията, свързани с разпределението на работното време, са 900, по заплащането на труда - 360, а случаите на работа без трудов договор са 247 броя.

 

Сериозният ръст на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, е в резултат и на активната работа на създадените координационни центрове в Бургас и Варна, които подобриха комуникацията с останалите контролни органи.

 

Големият брой нарушения, свързани с работното време, може да се обясни с липсата на работна ръка в курортите. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка.

 

Трудовите инспектори отчитат и липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават, признават си от ГИТ.

 

От там отчитат и че зачестява подаването на сигнали след като хората прекратят трудовото си правоотношение. Недоволството им е за неизплатена част от възнаграждението, която обикновено е договорена устно.

 

ИА ГИТ напомня, че и пред контролните органи на Агенцията, и пред съда работниците и служителите могат да претендират за неизплатени възнаграждения само до размера, договорен писмено в трудовите им договори. Когато сумата не е договорена писмено, Инспекцията по труда не може да защити правата на работещите.

 

Подават се и сигнали за полагане на труд без сключен писмен трудов договор, когато лицето вече е напуснало работното място и нарушението не може да бъде установено от Инспекцията по труда.

 

След края на активния туристически сезон допълнителният ресурс, насочен към морските курорти, ще бъдат пренасочен към строителството, предупреждават от ГИТ. /news.bg