E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Понеделник, 21 Август 2017 16:03

Учениците масово предпочитат професионалното образование

Написана от

 

 

За около 62% от учениците, записани в професионалните паралелки и училища, професионалното образование е първи избор при кандидатстване. Това показват данните за приема през тази година, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

 

От 21 966 ученици в професионални гимназии и паралелки, 13 810 са записани след 7 клас по първо желание в първо класиране. Общо 17 993 или почти 82% осмокласници са приети по първо и второ желание в професионална гимназия или паралелка. Тези данни говорят за повишаване на интереса към професионалното образование, отбелязват от образователното ведомство.

 

В трите етапа на класиранията за кандидатстване след 7 клас има данни за участвали 47 356 ученици. 46% от тях са записани след първите два етапа на класирането и са класирани за трети етап в паралелки за придобиване на професионална квалификация.

 

Изборът на 46 процента от учениците определя засега като най-търсени следните специалности: Компютърна техника и технологии, Икономическа информатика, Автотранспортна техника, Икономика и мениджмънт, Механизация на селското стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Системно програмиране, Организация на хотелиерството, Организация на туризма и свободното време, Строителство и архитектура, Приложно програмиране, Оперативно счетоводство и Банково дело.

 

515 ученици са записани вече в паралелките по новата професия "Приложно програмиране"