E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 27 Юли 2017 09:09

Спорът за заплатите продължава, а инвестициите се сриват

Написана от

"България е единствената страна в Европа, където има доплащане на класове", коментира председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев пред Нова телевизия.

Синдикатите говорят само за заплати, без да се съобразяват с ръста на икономиката, а има срив инвестициите и заплатите са ниски, защото е нисък брутният вътрешен продукт, допълни той.

Работодатели и синдикати спорят заради ръста на заплатите и отпадането на добавката за стаж. Вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че добавката за "прослужено време" трябва да отпадне, а бизнесът прегърна идеята. Синдикатите заплашиха с протести премиерът реши, че това не е приоритет и Валери Симеонов поднесе "личните си извинения".

"В последните 20 години България е извън Европа. България е един странен правно, икономически и "социален" феномен в Европа. България е единствената страна в Европа, където има доплащане на класове, без механизъм се определя минимална пенсия, както и има административно определен таван на пенсиите", коментира Данев.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), подадоха сигнал до Комисията за защита от дискриминация относно чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

С този член се нормира заплащането на допълнително възнаграждение "за придобит трудов стаж и професионален опит" - известно и като "възнаграждение за клас". Според работодателите чл. 12 от НСОРЗ нарушава забраната за дискриминация и по специално тази, основана на възраст, лично и обществено положение, както и на работа в публичния и в реалния сектор (чл. 4 и чл. 37, ал.2 от ЗЗД). По-младите работници са дискриминирани, защото получават по-малък размер общо възнаграждение.

Искат комисията да даде задължително предписание на министъра на труда и социалната политика да внесе в Министерски съвет проект за отмяна на чл. 12 от НСОРЗ и самата Комисия също да предложи на МС да преустанови действието на тези дискриминационни според работодателите разпоредби.