E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Коментари

Ч.Н.Г! Каквито и банални пожелания да си кажем за новата…
Следите на царските династии и големите аристократически фамилии у нас…
Монотонен, леко тенекиен глас, безакцентна дикция, поглед на актьор дебютант…
Настъпи новата година. Чухме за пореден път скучното слово на…
Страница 71 от 71