E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Коментари

Да потвърдя числото: един милион шестотин шейсет и пет хиляди.…
„Алчността е новата идеология, за съжаление. Това е „змеят”, който…
В бруталните зандани на сирийския режим са затворени и хиляди…
Вярно, популизмът му се прокрадваше и досега - "евтини" лекарства…
Страница 3 от 97